<<  Січня 2020  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Нд 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ імені ІВАНА ПІДДУБНОГО

ПОГОДЖЕНО

Конференцією трудового колективу

від «25» серпня 2015 р.

протокол № 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Олімпійського коледжу

імені Івана Піддубного

О. І. Семенюшко

«25» серпня 2015 р.

                                                                                                                                              

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Педагогічна рада є колегіальним органом, створеним для вирішення основних питань діяльності Коледжу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про навчальний заклад, Положенням про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю та іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності.

1.2.Основними завданнями Педагогічної ради є:

  • забезпечення здобуття певного рівня вищої освіти;
  • вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
  • забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я осіб, які навчаються в Коледжі.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

2.1.  Педагогічна рада створюється наказом директора Коледжу терміном на один рік.

2.2.  Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, вчителів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування Коледжу.

2.3.  Головою Педагогічної ради є директор, а за його відсутності -заступник директора.

2.4. Діловодство Педагогічної ради веде секретар, обраний з членів Педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

3.ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Педагогічна рада розглядає та обговорює:

3.1. Заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку осіб, які навчаються в Коледжі.

3.2. Плани навчально-виховної, методичної роботи, розвитку Коледжу та зміцнення його матеріальної бази.

3.3. Стан і підсумки освітньої та методичної роботи в Коледжі.

3.4. Удосконалення форм і методів навчання.

3.5.Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, методичних об’єднань, бібліотеки, інших структурних підрозділів.

3.6.Стан практичного навчання в Коледжі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання.

3.7. Питання виховання, звіти вихователів, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в Коледжі.

3.8. Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу, розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників.

3.9. Впровадження в освітній процес досягнень науки та кращого педагогічного досвіду.

3.10. Питання охорони праці.

3.11. Підсумки семестрових, державних екзаменів та поточного контролю.

3.12. Питання відрахування осіб, що навчаються за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

3.13. Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи Коледжу.

На розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих педагогічних працівників щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в Коледжі.

4.РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

4.1.Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи коледжу, але не

менше ніж раз на два місяці. Конкретну дату проведення засідання визначає адміністрація коледжу.

4.2.Головою Педагогічної ради є директор коледжу, заступником – заступник директора.

4.3.Секретаря Педагогічної ради обирає сама Педагогічна рада відкритим голосуванням із числа членів Педагогічного колективу терміном на один рік.

4.4.Напередодні Педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності окремих педагогічних працівників, веде книгу протоколів Педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

4.5.Усі засідання Педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

4.6.Участь членів Педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний член Педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

4.7. Головує на засіданнях Педагогічної ради директор Коледжу. На початку кожного засідання повідомляє кількість присутніх та відсутніх членів Педагогічної ради, про причини їхньої відсутності, погоджує порядок денний засідання й регламент роботи відкритим голосуванням. Кожне ухвалене рішення Педагогічної ради затверджують відкритим голосуванням.

4.8.У разі процедурних помилок під час розгляду питань, винесених на засідання Педагогічної ради, голова ради виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є остаточним.

4.9.Протоколи засідань підписує голова та секретар Педагогічної ради.

5.ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

5.1.Рішення Педагогічної ради набирають сили після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх працівників, учнів і студентів навчального закладу.

5.2. На підставі рішення Педагогічної ради окремі його пункти директор затверджує наказом по Коледжу, в якому визначено термін виконання й конкретних осіб, відповідальних за виконання. Виконання наказу обов’язкове для педагогічних працівників, вихователів, учителів зі спорту.

5.3.За невиконання рішень Педагогічної ради директор Коледжу може притягати винних до дисциплінарної відповідальності.