<<  Грудня 2018  >>
 пн  вт  ср  чт  пт  сб  нд 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Рішення педагогічної ради від 29 серпня 2017 року:

1. Секретарем педрад на 2017-2018 навчальний рік обрати учителя   зарубіжної літератури Остапенко Світлану Петрівну.

2. Затвердити план роботи педагогічної ради на 2017-2018 навчальний рік.

3. Інформацію Башука О.Г. про стратегію відкритих дверей взяти до відома.

4. Річний план роботи Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного на 2017-2018 навчальний рік   погодити, взяти до відома та виконання.

5. Дотримуватись навчальних планів та погодити структуру 2017-2018 навчального року відповіднодо листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07 червня 2017 року «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» та листа Департаменту освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) № 063-5790 від 16.06.2017р. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2017-2018 навчального року»

6. Погодити Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік.

7. Звіт приймальної комісії Олімпійського коледжу імені Івана   Піддубного, узяти до відома. Активізувати профорієнтаційну роботу у 2017-2018 навчальному році.

8.  Схвалити навчальний план та робочі навчальні плани з підготовки ОКР «молодший спеціаліст» та освітнього ступеня «бакалавр» Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

9.  Затвердити навчальні програми та робочі навчальні програми дисциплін коледжу.

10. Погодити правила внутрішнього розпорядку коледжу, посадові інструкції, тарифікацію на 2017-2018 н.р.

11. Погодити Положення про Загальноосвітню школу-інтернат спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

12.Педагогічним працівникам загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного:

12.1.Планувати роботу згідно з Методичними рекомендаціями про   викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році (Лист МОН України № 1/9-436 від 09.08.2017р.)

12.2. Ведення журналів здійснювати, керуючись інструкцією (Наказ МОН України №496 від 03.06.2008 р.)

12.3. Всім членам педагогічного колективу дотримуватись єдиного   орфографічного режиму.

12.4. Кожному вчителю-предметнику підготувати й здати плани на затвердження до 05.09.2017 р.

12.5.Погодити плани роботи та призначити голів предметних методичних комісій школи:

– української мови та літератури,  зарубіжної літератури – Двораковська Г.М.

– англійської мови – Пуліна Н.В.

– природничого циклу – Овсяник Г. Б.

– математики, фізики та інформатики – Воїнова І. Ю.

– історії та правознавства – Петриченко Л.Л.

12.6. Удосконалювати роботу щодо ведення ділової шкільної документації, матеріалів із підготовки до уроків.

13. План курсової перепідготовки та стажування і атестації педпрацівників         у 2017-2018 н. р., взяти до відома та виконання.

14. Звіт про підсумки виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік, зазначені в доповіді заступника директора з виховної роботи коледжу, узяти до відома.

15. Провести свято 1 Вересня за планом :

  • флешмоб під пісню Гайтани «Україна, будьмо»;
  • екскурсія Коледжем та конкурс малюнків на асфальті для учнів 6-7-х класів;
  • квест «Старт чемпіонів» для учнів 8-9-х класів;
  • інтелектуальна гра «Ігри патріотів» для учнів 10-11-х класів.

16. Педагогічним працівникам Олімпійського коледжу імені Івана   Піддубного:

16.1. Проводити Відкритий кубок Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного щороку.

16.2. Розклад змагань кубку Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного взяти до відома та виконання.

17.1. Представити до нагородження «Орденом Княгині Ольги» ІІІ ступеня       Бихно Аліну.

17.2. Інформацію Димуцької А.І. та Захарченко І.В. взяти до відома.

17.3. Затвердити положення:

17.3.1. Про порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не              є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками.

17.3.2. Про організаційний комітет з виборів директора коледжу.

17.3.3.   Про виборчу комісію з виборів директора коледжу.

Рішення педагогічної ради від 23 листопада 2017 року :

1. Затвердити ліміт стипендіатів, яким буде призначатися стипендія за результатами зимової сесії І курсу у кількості 18 осіб, ІІ курсу - 20 осіб, що становить 45% від загальної чисельності контингенту студентів.

2. Затвердити Правила прийому на навчання до Олімпійського коледжу    імені Івана Піддубного на 2018 р.

3. Педагогічним працівникам:

3.1. Провести просвітницьку роботу серед учнів щодо доцільності підготовки до здачі ЗНО.

3.2. Провести просвітницьку роботу серед тренерів щодо необхідності      підготовки учнів до здачі ЗНО.

3.3. Синхронізувати ланки спортивної та навчальної структур на рівнях завучів по спортивній та навчальній роботі, старших тренерів та класних керівників, тренерів та вчителів-предметників.

3.4. Посилити увагу до учнів, що здають ЗНО у 2018-му році, надавати індивідуальну та факультативну допомогу в підготовці до здачі.

4.1. Довантажити вчителя трудового навчання Головенця А. М. 6-ма годинами в 11-их класах з предмету «Основи здоров’я» з 01.01.2018р.

4.2. Заборонити збір коштів педагогічним працівникам з батьків учнів.

4.3. Перевести на навчання за місцем проживання Найдюк Ганну, ученицю 9-Г класу.

Рішення педагогічної ради від 25 січня 2018року:

1. Затвердити Положення про відділення допрофільної   підготовки.

2. Колективу коледжу:

2.1. Продовжувати працювати над впровадженням нового  Державного стандарту в 6-9-их класах..

IIсеместр 2017/2018 навчального року

2.2. Враховувати результати навчальної діяльності учнів за І семестр, плануючи подальшу навчальну роботу. Усім членам педагогічного колективу створити умови для отримання кожним учнем рівня знань, який відповідає його здібностям. Сприяти заохоченню здобуття ними високого та достатнього рівня знань.

2.3. Працювати над підвищенням якості знань учнів випускних класів для успішної здачі ними ЗНО та ДПА.

3. Педагогічному колективу школи:

3.1. Повністю виконувати інваріантну та варіативні складові частини навчальних планів.

ІІ семестр 2017/2018 навчального року

3.2 Продовжувати викладати навчальний матеріал відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему. Продовжувати дотримуватися графіка контрольних робіт.

ІІ семестр 2017/2018 навчального року

4. Педагогічнимпрацівникамшколи:

4.1.Впроваджувати в навчальний процес новітні технології, використовуючи додаткову літературу.                                                                                

                                                                                                    (протягом року)

4.2. Удосконалювати урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості, з метою підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН.

ІІ семестр 2017/2018 навчального року

4.3. Проводити систематично роботу з обдарованими учнями, які виявили інтерес до поглибленого вивчення навчальних предметів .

(протягом року)

4.4. Активізувати роботу з виявлення здібних та обдарованих дітей, залучення їх до участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах тощо.

ІІ семестр 2017/2018 навчального року

4.5. Заохочувати школярів до участі у різноманітних інтелектуальних конкурсах, турнірах, що допоможе їм набути досвіду творчих змагань та підвищить рівень підготовки до олімпіад

ІІ семестр 2017/2018 навчального року

4.6. Приділити особливу увагу роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін, цілеспрямовано готувати їх до відповідних завдань на уроках та під час індивідуальних занять.

Упродовж ІІ семестру 2017/2018 навчального року

4.7. Активізувати роботу з підготовки учнів шляхом проведення тренувальних занять,індивідуальної та самостійноїроботи.

4.8. Учителям, учні яких показали низькі результати в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін взяти участь у семінарах з обговорення проблем, що виникли при розв'язанні певних завдань.

Упродовж ІІ семестру 2017/2018 навчального року

4.9 Керівникам ПМК обговорити наслідки ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних предметів на засіданнях.

ІІ семестр 2017/2018 навчального року

5. Педагогічному колективу:

5.1. Підготувати спортсменів для резерву збірних команд України з видів спорту;

5.2. Підвищувати ефективність роботи вчителів засобами підвищення кваліфікації та використання інноваційних методів у роботі;

5.3. Покращувати показники щодо рейтингу спортивних відділень

5.4. Активізувати позицію кожного із тренерів у вихованні не тільки   хорошого спортсмена, а й у вихованні порядного, освіченого та небайдужого громадянина.

6. Затвердити основні завдання виховної роботи на 2018 рік.:

6.1. Утвердження в почуттях особистості патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного минулого України.

6.2. Формувати   громадянина-патріота   України   з   високою   національною свідомістю.

6.3. Виховувати громадянина, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів.

6.4. Формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу.

6.5. Створювати   умови   для   самореалізації   особистості   відповідно     до   її здібностей, суспільних та власних інтересів.

6.6. Підвищення престижу військової служби як виду державної служби,     культивування  ставлення до солдата як до державного службовця.

6.7. Формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації.

6.8. Визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього.

6.9. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.