Наші вчителі

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ та ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ та ПСИХОЛОГІЇ

 

КРАВЧЕНКО

 

КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 

Спеціаліст I категорії

Викладає предмет: українська мова та література

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Педагогічний стаж : 21 рік

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Розвиток в учнів навичків читання як основи духовного та інтелектуального потенціалу особистості».

 

  


САМСОН

 

САМСОН ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Викладач, спеціаліст ІІ категорії

Викладає предмети:«Українська мова», «Культурологія», «Економічна теорія»

Освіта:вища, Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова – магістр філології (диплом з відзнакою) та Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана – магістр фінансів. Здобувач юридичної освіти та ступеня доктора філософії (Ph.D.) у галузі права

Загальний педагогічний стаж: 7 років

Досягнення:Журналіст, засновник і видавець кількох загальноукраїнських друкованих засобів масової інформації. У своїх публікаціях багато уваги приділяє захисту прав людини, проблемам становлення громадянського суспільства та вільної економіки

 

  

 


ПОЛУФАНОВА

 

ПОЛУФАНОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Спеціаліст

Викладає: українська мова та література

Освіта: вища

Педагогічний стаж: 1 рік

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Факультет української філології

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Методика проблемного навчання на уроках української літератури»

 


ОСТАПЕНКО

 

ОСТАПЕНКО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Спеціаліст I категорії 

Викладає предмет: світова література

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Педагогічний стаж: 30 років

Тема освіти, над якою працює вчитель:«Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках світової літератури».

 

 


ЩИБРЯ

 

ЩИБРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Спеціаліст 

Викладає предмет: українська мова та література

Освіта: вища, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Педагогічний стаж: 3 роки

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Стилістика , культура мовлення»

 

 

 


СЕДЛЯР

 

СЕДЛЯР ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Спеціаліст 

Освіта: вища, Київський університет туризму, економіки і права Спеціальність "Правознавство"

Викладає: захист Вітчизни,  юрисконсульт.

Учасник АТО на території Донецької та Луганської областей, учасник бойових дій, має відзнаку МО України «Учасник АТО».

Тема освіти над якою працює вчитель: «Збройні сили України на сучасному етапі»

 

 

  


ІВАНЮШ

 

ІВАНЮШ ІРИНА ІГОРІВНА

Спеціаліст

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (філологічний факультет) Кафедра військової підготовки офіцерів запасу ім. І. Черняхівського (Бойове застосування артилерійських підрозділів)

Педагогічний стаж: 3 роки

Викладає: Захист Вітчизни

Тема освіти, над якою працює вчитель: "Поєднання аспектів національно-патріотичного виховання з диференційованим підходом та особистісно зорієнтованим навчанням на уроках Захисту Вітчизни"

  

 


ДЕМЧЕНКО

 

ДЕМЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ІІ педагогічна категорія

Освіта: вища, Київський міжнародний університет, Інститут соціально-політичних наук, факультет психології, бакалавр.

Педагогічний стаж: 3 роки

Тема освіти, над якою працює вчитель:«Девіантна поведінка в підлітковому віці»

 

 

 


 МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

 ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


ЛЕБІДЬ

 

ЛЕБІДЬ ІНЕСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Спеціаліст I категорії 

Викладає предмет: англійська мова

Освіта: вища, Київський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка

Педагогічний стаж: 22 роки

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Нестандартні форми проведення та види роботи на уроках англійської мови». 

 

 

 


ПУЛІНА

 

ПУЛІНА НАТІЛІЯ ВІКТОРІВНА

Спеціаліст вищої категорії 

Викладає предмети: англійська мова

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. Максима Горького

Педагогічний стаж: 33 роки

Тема освіти, над якою працює вчитель:«Диференційований підхід у викладанні англійської мови».

 

 


КРАМАРЕНКО

 

КРАМАРЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА

Спеціаліст ІІ категорії 

Викладає предмети:«Іноземна мова»

Освіта:вища, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, спеціальність «Мова та література (англійська)»

Педагогічний стаж:10 років

Має нагороди: Золота медаль Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини при СНУ ім. В. Даля «За духовний розвиток людини і суспільства», Подяка від Луганського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України «За популяризацію Олімпійського руху серед учнівської та студентської молоді»

 

 

 


  МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ІНФОРМАТИКИ, ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 


ГУЛАЙ

 

ГУЛАЙ ОЛЬГА ПЕТРІВНА

Спеціаліст вищої категорії, учитель – методист

Викладає предмет: фізика, астрономія

Освіта:  вища, Київський державний педагогічний інститут
ім. М.Горького.

Педагогічний стаж: 43 роки

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Методика систематизації та узагальнення знань».

 

 

 


ВОЇНОВА

 

ВОЇНОВА ІРИНА ЮРІЇВНА

Спеціаліст вищої категорії 

Викладає предмет: математика

Освіта: вища, Київський  державний педагогічний інститут 
ім. М.Горького.

Педагогічний стаж: 34 роки

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Заліки в системі  диференційованого навчання математики».

 

 

 


 

РИМАРЕНКО РИМАРЕНКО АННА ПЕТРІВНА

Спеціаліст

Викладає предмет: математика

Освіта: вища, Національно-педагогічний університет
ім. Драгоманова

Педагогічний стаж: 2 роки

Фізико-математичний факультет

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Методика введення квадратних рівнянь»

   


 

КОСАЧ

КОСАЧ ОЛЬГА ІГОРІВНА

Спеціаліст I категорії

Викладає предмет: математика

Освіта: вища, Львівський національний університет імені Івана Франка

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Розвиток  творчого  та  логічного  мислення  на уроках математики».

 

  

 

 


БОГДАНЕНКО

 

БОГДАНЕНКО ІРИНА РУДОЛЬФІВНА

Спеціаліст I категорії

Викладає предмет: фізика

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького.

Педагогічний стаж: 30 років

Нагороди: Грамота Міністерства освіти і науки України

Тема освіти, над якою працює вчитель:«Використання проблемних методів на уроках фізики; впровадження інформаційних технологій на уроках фізики»

 


БУДЧАНИЙ

 

БУДЧАНИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Спеціаліст II категорії

Викладає предмет: інформатика

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Педагогічний стаж: 13 років

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Використання інноваційних технологій на уроках інформатики»

 

 

 


НІКОЛАЙЧУК

 

 

НІКОЛАЙЧУК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Завідувач  бібліотеки

 

Освіта:  Національно-педагогічний університет ім. Драгоманова 

 

 

 

 


 

ГОЛОВЕНЕЦЬ ГОЛОВЕНЕЦЬ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Спеціаліст вищої категорії,

старший вчитель

Викладає предмет: трудове навчання, технології

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького.

Педагогічний стаж:37 років

Нагороди: Грамота МОНу, Грамота головного управління освіти м. Києва

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання».

 


МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ  ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА ТА МИСТЕЦТВА 

 


 

ПЕТРИЧЕНКО

 

ПЕТРИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА

Спеціаліст вищої категорії

Викладає предмет: історія, правознавство

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького.

Педагогічний стаж: 33 роки

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Формування історичної предметної компетенції в старших класах».

 

 

 


 

СКАЛЬСЬКИЙ

 

СКАЛЬСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат історичних наук 

Освіта: вища, Волинський Національний університет ім.. Лесі Українки, історичний факультет

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Викладає: Історія України

Педагогічний стаж: 5 років

Тема освіти, над якою працює вчитель:«Проблеми викладання історії Української революції 1917-1921 рр. в школі»

 


 

НАГІРНЯК

 

НАГІРНЯК ОСТАП РУСЛАНОВИЧ

Кандидат історичних наук

Викладає предмети: Історія України, Всесвітня історія

Освіта:вища, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, викладач історії, магістр історії, аспірантура Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Педагогічний стаж: 13 років

Досягнення:активно займається вивченням проблем історії українознавства, української історіографії, історії України періоду  XIX – початку XX ст.

 

 


ОСТАПЕНКО АЛІНА

 

ОСТАПЕНКО АЛІНА СЕРГІЇВНА

Спеціаліст 

Освіта: вища, Національно-педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Факультет історичної освіти

Педагогічний стаж: 2 роки

Викладає: історія

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Формування інтересу в учнів 7-8 класів до культури рідного краю на уроках історії України»

 

 

 

 

 


БОЛДАР

 

БОЛДАР ОКСАНА ІГОРІВНА

Спеціаліст 

Освіта : неповна вища, Київський університет ім. Б.Грінченка,

факультет історико-філософський,

Викладає : історія

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Концепція Речі Посполитої трьох народів»

 

 

 


БОВСУНІВСЬКА

 

БОВСУНІВСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат  економічних наук

Викладає предмет:економіка, «Людина і світ»

Освіта: вища, Факультет соціології та психології, відділення соціології КНУ ім. Шевченка;

Наукова ступінь: кандидат  економічних наук, доцент

Автор понад 70 наукових праць

Педагогічний стаж: 15 років

Теми освіти, над якими працює вчитель: «Сучасні тенденції розвитку формування власності в Україні»; «Державне регулювання економікою України в умовах глобалізації»; «Соціальна структура та стратифікація сучасного українського суспільства»; «Політична еліта та політичне лідерство».


ЛИТВИНЕНКО

 

ЛИТВИНЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Спеціаліст

Викладає предмет: музичне мистецтво

Освіта: вища, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Педагогічний стаж: 6 років

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Розвиток слухання та сприймання музики в учнів старших класів».

 

 


МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ  ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ та ГЕОГРАФІЇ


ОВСЯНИК

 

ОВСЯНИК ГАЛИНА БОГДАНІВНА

 Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Викладає : хімія та біологія

Освіта: вища, Донецький державний університет

Педагогічний стаж: 27 років

Вища кваліфікаційна категорія, Відмінник освіти України

Нагороди і досягнення: Грамота обласного управління освіти, Грамота Президента України, Лист подяки облдерж-адміністрації, Диплом лауреата міжнародної конференції

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Удосконалення форм і методів навчання, використання сучасних педагогічних технологій»


ПОЛЯКОВА

 

ПОЛЯКОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Спеціаліст вищої категорії

Викладає предмети: біологія, географія

Освіта: вища, Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького

Педагогічний стаж: 29 років

Нагороди: Грамота МОНу, грамоти і подяки Деснянського РУО, Грамота НПУ імені М.П. Драгоманова

Досягнення: переможець районної олімпіади з біології 2017 р. 

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Диференційоване навчання географії та біології для учнів різних рівнів підготовленості».

 


 

ЖЕЛЕЗНЯК

 

ЖЕЛЕЗНЯК АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Спеціаліст 

Освіта: вища. Дніпропетровський національний університет, факультет біології, екології та медицини

Педагогічний стаж: 7 років

Викладає: біологія

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Інноваційні методики на уроках біології»

 


ФУРС

 

ФУРС АЛЛА МИКОЛАЇВНА

Освіта: вища

Харківський державний університет ім. Горького

Педагогічний стаж: 14 років

Викладає:  біологія, хімія

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Формування пізнавального інтересу до вивчення біології та хімії для розвитку і удосконалення фізичних можливостей організму підлітка»

 


БОНТУШ

 

БОНТУШ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Спеціаліст вищої категорії

Викладає предмет: географія, економіка 

Освіта: вища, Чернівецький державний університет

Педагогічний стаж: 23 роки

Нагороди: грамота МОН

Тема освіти, над якою працює вчитель: «Навчання учнів прийомам опису та характеристики географічних об’єктів».