<<  Вересня 2018  >>
 пн  вт  ср  чт  пт  сб  нд 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

                                                                                        Головні завдання

Структурним підрозділом Республіканського вищого училища фізичної культури є загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю ІІ – ІІІ ступенів, що забезпечує завдання загальної середньої освіти. У школі навчається  520 учнів 7 – 11-х класів. Загальноосвітні державні стандарти забезпечуються відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх закладів, у старшій школі – до Типових навчальних планів для організації профільного навчання (спортивний профіль).

Навчання здійснюють 30 вчителів загальноосвітніх предметів, серед яких 2 кандидати наук, 2 учителі-методисти, 2 старших учителі, 10 учителів вищої категорії, 8 учителів першої категорії, 4 учителі другої категорії, 8 учителів категорії «спеціаліст».

У школі успішно функціонує 5 методичних об’єднань, завданнями яких є:

 • вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;
 • експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету;
 • затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;
 • ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;
 • робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;
 • взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;
 • організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;
 • вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;
 • вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;
 • звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;
 • організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних  олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;
 • формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету відповідно до сучасних вимог до навчального кабінету, оснащення уроку.

Головне завдання навчальної частини РВУФК –навчання спортивно обдарованих, талановитих учнів –патріотів своєї Держави, здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Педагогічний колектив щорічно ставить перед собою та успішно виконує такі завдання:

 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги доКонституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 • створення учням сприятливих умов для поєднання
  інтенсивних тренувань із навчанням.

Для реалізації поставлених завдань педагогічний колектив щорічно працює в таких напрямках:

 • реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;
 • створення умов для оптимального поєднання інтелектуального та фізичного розвитку;
 • ефективна робота методичних об’єднань учителів;
 • проведення шкільних олімпіад та посилена підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими дітьми;
 • удосконалення матеріальної бази навчальних кабінетів та бібліотеки;
 • посилена робота кожного вчителя щодо підвищення рівня навчальних досягнень вихованців;
 • систематичне впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;
 • вивчення і творче впровадження передового педагогічного досвіду;
 • удосконалення методичного, наукового, організаційного аспектів уроку.

Реалізація педагогічним колективом усіх поставлених завдань ґрунтується на органічному поєднанні принципів єдності, варіативності, демократичності, національної спрямованості, загальнолюдських цінностей, гуманізму.