ВІДДІЛ КАДРІВ

Відділ кадрів є структурним підрозділом Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, який діє згідно з Положенням про Відділ кадрів, а у своїй практичній роботі керується чинним законодавством, наказами і розпорядженнями директора Коледжу.
Відділ кадрів підпорядкований безпосередньо директорові Коледжу.

Штатна чисельність працівників відділу кадрів складає 3 особи:

ІВЧЕНКО                                       КОЗАЧЕНКО                                   БУЦАН

  Людмила Іванівна                        Олександр Олексійович                    Іван Іванович
 
інспектор з кадрів                    старший інспектор з кадрів                 інспектор кадрів 

  DSC 3459                                           DSC 3495                                  DSC 3474                                                     

Основними напрямами діяльності відділу кадрів є:

• організація і проведення кадрової роботи відповідно з вимогами чинного законодавства України;

• співпрацює з іншими підприємствами, центром зайнятості, навчальними закладами з метою вирішення питань добору та навчання персоналу;

• здійснює роботу, пов’язану із зберіганням і заповненням трудових книжок, особових справ, веденням встановленої документації по кадрах;

• у межах своєї компетенції вирішує питання забезпечення додержання працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку, оформляє документи , пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

• ведення звітності по кадрових питаннях;

• забезпечувати підготовку необхідної звітності з персоналу та кадрової роботи і контролювати своєчасність надання цих документів до відповідних міністерств, відомств, комітетів;

• організовувати заходи щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами, аналізувати причини плинності кадрів, надавати керівництву пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та забезпечення стабільності колективу.

Основний принцип роботи відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків усіма співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу Коледжу та кожної особи окремо.